Anunț - lista unică de repartizare

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017

Lista unică de repartizare