Anunț - rezultate titularizare proba scrisa dupa contestatii

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017

Rezultate finale după contestații - proba scrisă