Concurs directori/directori adjuncți

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița, conform OMENCS nr.3969/2017
 
Rezultatele în urma desfăşurării probelor de evaluare CV și interviu în data de 21.07.2017