Concurs directori/directori adjuncți

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița, conform OMENCS nr.3969/2017
  
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs