Anunț - rezultate finale gradații de merit

Tabel nominal cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința CA al IȘJ Ialomița din 07.07.2017