Anunț - precizări titularizare 2017

Precizări concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar