Anunț - rezultate gradații de merit

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința CA al IȘJ Ialomița din 23.06.2017