Anunț - validare fișe înscriere

Validarea fișelor de înscriere pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, se vor efectua în perioada 23-29.05.2017, la sediul IȘJ Ialomița, Birou RU, etaj 1.