Anunț -rezultate probă practică TIC

Rezultatele probei practice, în vederea ocupării unei catedre de disciplina Informatică și Tehnologia Informației și Comunicațiilor, din etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.