Rezultate selecție parteneri POCU

Rezultatele selecției partenerilor pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2104-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, prioritatea de investiții 10.iv (Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie), obiectivele specifice 6.13 și 6.14.