ANUNŢ - Concurs directori, directori adjuncți

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la județul Ialomița