ANUNŢ - Concurs județean pentru ocuparea posturilor 2016

Concursul județean de ocuparea a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016, va avea loc la Centrul de concurs - Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în data de 05.09.2016.

Prezența candidaților se face între orele 8.00-9.00. Candidații se vor prezenta cu buletin/carte de identitate/adeverință de identitate/pașaport.