ANUNŢ - rezultate după contestații, titularizare 2016

Rezultate finale după contestații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea 2016