ANUNŢ - ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE TITULARIZARE 2016

Anunt depunerea contestațiilor la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea 2016