ANUNŢ - Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2015

    Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, sesiunea 2015, organizat la nivelul I.Ș.J. Ialomița pentru cadrele didactice calificate (care au efectuat inspecția la clasă) și necalificate se utilizează "Cererea de înscriere la concursul național/județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015".