Anunţ! Şedinţa publică

   Şedinţa publică pentru candidaţii care au obţinut medii de repartizare mai mari de 7 (minim nota 7 la proba scrisă şi inspecţia la clasă/proba practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învaăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, rămaşi nerepartizaţi, candidaţii care au obţinut medii de repartizare mai mari de 5* (minim nota 5 la proba scrisă şi inspecţia la clasă/proba practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, candidaţii rămaşi nerepartizaţi în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 şi/sau sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediior de repartizare (conform art. 90 din Metodologie) şi repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate în regim cu plata cu ora va avea loc la sediul Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, etaj IV., luni, 31 august 2015 ora 9.00.

Anunţ! Şedinţa publică