ANUNŢ - Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2015

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, sesiunea 2015, organizat la nivelul I.Ş.J. Ialomiţa  are loc dupa următorul program: