ANUNŢ - Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2015

     Candidaţii la concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2015, care au susţinut atât proba scrisă cât şi inspectia la clasă în alte judeţe şi doresc repartizare în judeţul Ialomiţa trebuie să se prezinte la biroul management resurse umane până în data de 17 august cu fişa de validare de la concurs în vederea realizării unei fişe în judeţul Ialomiţa.