ANUNŢ - validare fișe înscriere

Anunţ - Validarea fișelor de înscriere ale absolvenților 2015, înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar are loc la Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, etaj 1, biroul-managementul resursei umane, dupa urmatorul program:

- Joi      - 09.07.2015 orele 8-16

- Vineri - 10.07.2015 orele 9-14

- Luni   - 13.07.2015 orele 8-11