ANUNŢ - Centru concurs

Anunţ - Centrul de concurs pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar se va desfăşura la Liceul de "Arte Ionel" Perlea Slobozia, în data de 15.07.2015.