Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online, sesiunea 2014 seria 6

Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online