MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2013 – 2014

 


LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE -->AICI

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE CARE SUNT ÎN SITUAŢIA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE -->AICI


 

O.M.E.C.T.S. nr.6239/2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 -->AICI

O.M.E.N. nr.3104/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 --> AICI

O.M.E.N. nr.3271/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 --> AICI

CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC (conform OMEN 3104/ 2013)

Calendarul mobilităţii OMEN 3104

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

Anexa 2

FIŞĂ DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC --> AICI

Detalierea punctajului pentru activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative (punctul IV din anexa nr.2 la O.M.E.C.T.S. nr.6239/ 2012)


  

MODELE DE CERERI 2013

  1. Cerere pentru completarea normei didactice
  2. Cerere pentru obţinerea acordului şcolii (se depune în unitatea şcolară unde se doreşte transferul consimţit/ pretransferul consimţit între unităţi şcolare)
  3. Cerere transfer consimţit/ pretransfer consimţit între unităţi şcolare (se depune la IŞJ)
  4. Cerere pentru încadrarea ca titular conform Art.253 din Legea 1/ 2011 (se depune în unitatea şcolară)
  5. Cerere înscriere concurs de ocupare a posturilor
    Fise evaluare inspectie speciala concurs 2013
  6. Acord de detaşare în interesul învăţământului
  7. Cerere pentru detaşare la cerere prin concurs specific (pe bază de punctaj)

 

Anexe cuprinzând cerinţele pentru probele practice specifice anumitor posturi didactice specializate

Anexa practica MUZICA

Anexa practica INFORMATICA

Anexa practica PALATE

Anexa practica INSTR. PRACTICA

Anexa practica CLUB SPORTIV

Anexa practica ARTE PLASTICE


 

C E N T R A L I Z A T O R

PRIVIND

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS

VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

2013

0_Centralizator 2013_cultura_generala.pdf Ordinul MEN nr. 3128 din 2013 (Centralizator).pdf
35K Descărcaţi
0_Centralizator 2013_cultura_generala.pdf 0_Centralizator 2013 cultura generala.pdf
3099K Descărcaţi  
1_Centralizator 2013 cultura generala1.pdf 1_Centralizator 2013 cultura generala1.pdf
2638K Descărcaţi  
2_Centralizator 2013 cultura generala2.pdf 2_Centralizator 2013 cultura generala2.pdf
2129K Descărcaţi  
3_Centralizator 2013 cultura generala3.pdf 3_Centralizator 2013 cultura generala3.pdf
2740K Descărcaţi  
4_Centralizator 2013 cultura generala4.pdf 4_Centralizator 2013 cultura generala4.pdf
1461K Descărcaţi  
5_Centralizator 2013 invatamant special.pdf 5_Centralizator 2013 invatamant special.pdf
668K Descărcaţi  
6_Centralizator 2013 discipline tehnologice.pdf 6_Centralizator 2013 discipline tehnologice.pdf
4384K Descărcaţi  
7_Centralizator 2013 instuire practica.pdf 7_Centralizator 2013 instuire practica.pdf
5013K Descărcaţi  
8_Centralizator 2013 palate si cluburi.pdf 8_Centralizator 2013 palate si cluburi.pdf
3328K Descărcaţi  
9_Centralizator 2013 palate si cluburi2.pdf 9_Centralizator 2013 palate si cluburi2.pdf
3378K Descărcaţi  

 

 


 

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI -->AICI

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI VA AVEA LOC ÎN 28-02-2013 ORA 9:00, LA SEDIUL IŞJ