În atenţia unităţilor de învăţământ

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, www.edu.ro, au fost postate, la secţiunea Învătământ preuniversitar / Învătământ liceal / Documente specifice, noi precizări.

Adresa MECTS- DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI INVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII