Concurs de selectie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional sesiunea 2012, seria a 3-a

        Va reamintim că în conformitate cu OMECTS Nr. 4969/02 august 2012, în perioada 13.08-14.08.2012, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00, se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa portofoliile cadrelor didactice care doresc să participe la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a.

Instructiuni privind utilizarea aplicatiei de asistare a evaluarii candidatilor inscrisi la selectia cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational.

Calendarul desfasurarii selectiei

Ordinul privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selectie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional sesiunea 2012, seria a 3-a

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - seria a 3-a