Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online seria a 2-a

Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online