ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Extras procedură obținere aviz posturi - Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia
 

 
 Grafic sedinte de repartizare iulie septembrie 2019
Precizari concursPrecizari concurs suplinitori 
Rezultate proba scrisă concurs titularizare 2019
Anunț contestațiiAnunț - precizări concurs titularizareLista candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019Centrele de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, proba scrisa si probe practiceProgramare candidați inspecțiii la clasăProgramare candidați probe practiceReprogramări candidațiAnunț - centru concurs titularizareAnunț calendar depunere dosare pentru concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervateAnunț dosare care necesită avizCalendarul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate conform Metodologiei aprobate prin OMEN 5460/2018Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2019

Punctajele cadrelor didactice care au depus solicitare de detasare la cerere - mai 2019Anunț detașare la cerere, repartizare în baza mediilor, prelungirea contractuluiAnunț validare fișe de înscriere

Adresă activități de mobilitate luna mai
 
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2016
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2013, 2014, 2015
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2017, 2018
Cerere de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific

Rezultatele la inspecțiile speciale/probe practice susținute de cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 14.05.2019
Punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 14.05.2019
Punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 10.05.2019
Lista cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 08.05.2019
Lista cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 07.05.2019
Lista cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019 - 06.05.2019
Lista cadrelor didactice care au solicitat luarea în evidență pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2019
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă în alt județ
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris
Fișa de evaluare a personalului didactic

OMEN 3866 de modificare a Metodologiei-cadru 2019-2020
Ordin MEN 3862/04.04.2019 - precizari suspendare repartizare in baza art. 253 din Legea 1
Cerere tip repartizare în baza articolului 253

Lista posturilor ocupate în etapa de restrângere de activitate, în urma ședinței publice din 27.03.2019
Lista cadrelelor didactice aflate în restrângere de activitate pentru anul școlar 2019-2020
Punctajele cadrelelor didactice aflate în restrângere de activitate pentru anul școlar 2019-2020
Rezultatele la inspectiile speciale la clasa/probele practice sustinute in cadrul etapei de transfer pentru restrangere, sesiunea 2019

Lista cadrelor didactice care si-au completat norma didactica la nivelul ISJ

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, în anul școlar 2019-2020
Lista cadrelelor didactice ale căror cereri de menținere în activitate ca titular până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, în anul școlar 2019-2020, au fost respinse

Cerere incadrare in sistemul PLATA CU ORA
Acord de detasare in interesul invatamantului
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2016
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2013, 2014, 2015
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2017, 2018
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
Cerere de înscriere la concursul județean de ocupare a posturilor la nivel I.Ș.J. sesiunea 2019
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2019
Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
Cerere pentru obținerea acordului pentru soluționarea restrângerii de activitate
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă în alt județ
Cerere tip repartizare în baza articolului 253
Cerere de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru completarea normei didactice
Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165