ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 Lista posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2017-2018

Rezultatele finale după contestații la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din data de 07.09.2017 - calificați
Rezultatele finale după contestații la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din data de 07.09.2017 - necalificați
Rezultatele la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din data de 06.09.2017
Punctaje dosare de detașare la cerere, sesiunea 2017
Precizări proba scrisă pentru concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, ce va avea loc în data 06.09.2017, la Centrul de concurs nr.1 - Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” Slobozia
În atenția cadrelor didactice (suplinitori calificați/necalificați) participante la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2017

Lista cadrelor didactice repartizate în ședința publică din 26.07.2017

Cerere încadrare în sistemul plata cu ora pentru o perioadă de cel mult 60 zile

Program ședință publica de repartizare a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (conform art.61 alin. (8)) - 26.07.2017, ora 09.00, IȘJ Ialomița, etaj 4.
Graficul ședințelor publice de repartizare august - septembrie 2017 a candidaților participanți la concursul de titularizare
Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2017
Anunț program depunere contestații la proba scrisă, model contestație -->> AICI
Programare inspecții la clasă
Programare probe practice
Anunț - concurs național de ocuparea posturilor, sesiunea 2017 - 12.07.2017
Calendar - concurs național de ocuparea posturilor, sesiunea 2017
Declarație pe propria răspundere - model
Anunț - detașarea la cerere prin concurs, prelungirea contractului, repartizarea în baza mediilor
Anunț - dosare pentru concursul național
Anunț - aviz necesar ocupare post
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2017 

Ședința pentru etapa de completare a normei didactice va avea loc în data de 28.02.2017, ora 14.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, parter.

Lista cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017
Lista cadrelor didactice care nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
 
Fișa de evaluare a personalului didactic