ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 
 

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
Anunț - centre concurs 

Anunț - depunere dosare de detasare la cerere prin concurs specific, prelungire contract individual de munca conform art. 85 din Metodologie, repartizarea in ordinea mediilor la concursurile de titularizare din sesiunile 2010-2015

Rezultate finale după contestații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea 2016
Anunț - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2016, va avea loc la Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia
Anunț - Cadrele didactice care solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat, trebuie sa prezinte certificat medical de la medicul de medicina muncii.
Anunț - Cadrele didactice care solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat care necesita pentru ocupare aviz, trebuie sa prezinte acest aviz in momentul depunerii dosarului de inscriere.
Anunț - program depunere dosare pentru concursul de ocupare a posturilor in perioada 13-20.05.2016 

Anunț - depunere dosare de detasare la cerere prin concurs specific, prelungire contract individual de munca conform art. 85 din Metodologie, repartizarea in ordinea mediilor la concursurile de titularizare din sesiunile 2010-2015

 

 

1. Post educatoare la Școala Gimnazială Bucu ocupat
2. Post profesor în centre și cabinet de asistență psihopedagogică - CJRAE ocupat
3. Post vacant educator GPP Tandarei incepand cu 01.10.2015 ocupat
4. Post vacant educatoare la Școala Gimnazială Săveni ocupat
5. Post vacant Palatul Copiilor Sobozia - 1 post - Arta decorativa ocupat
6. Post vacant Şcoala Gimnazială Ciochina - 2 posturi învăţător începând cu 01.12.2015 ocupat
7. Post vacant Scoala Gimnaziala Barbulesti (8 ore istorie, 2 ore cultura civica, 3 ore istoria romilor)
8. Post vacant Scoala Gimnaziala Adancata (5 ore istoie) - post eliberat prin acordare concediu fara plata titular (rezervat) - pana la sfarsitul anului scolar

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017