MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2022-2023

Mobilitatea personalului didactic 2022–2023

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 Program de lucru cu publicul:

  • marti - 13-15
  • joi - 13-15

Anunt - ridicare decizii

Anunt important!Sedința de repartizare a profesorilor suplinitori calificați și necalificați va avea loc pe data de 02.09.2022, la IȘJ Ialomița, conform unei programări care va fi comunicată pe data de 01.09.2022. Lista actualizată a posturilor va fi afișată, de asemenea, tot pe data de 01.09.2022

Lista candidaților calificati înscriși pentru susținerea probei scrise
Lista candidaților necalificati înscriși pentru susținerea probei scrise
Precizari concurs judetean
 

Graficul sedintei de repartizare a posturilor/catedrelor vacante
Nota informare prelucrare date cu caracter personal
Lista candidatilor admisi la proba scrisa
 
Anunt - validare fise absolventi 2022
Reprogramare inspectii
Lista candidatilor inscrisi la concursul national-sesiunea 2022
Lista cadrelor didactice angajate pe DVP care doresc titularizare pe post
Anunt - centru concurs
Graficul probelor practice
Graficul inspectiilor speciale
Anunt - validarea fiselor
 
Lista posturi angajare perioada nedeterminata
Declarație incompatibilitate
Cerere repartizare în alt județ
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2022
Anunt depunere dosare
Fisa inscriere concurs
Coperta dosar inscriere
Precizari concurs national 2022
Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare

Activitati de mobilitate august-septembrie 2022
Punctaje detasare la cerere
Cerere angajare în baza notei 7 obținute la CN 2021-2020-2019-2018-2017-2016 -nota 7-7
Cerere angajare în baza notei 7 obținute la CN 2021-2020-2019-2018-2017-2016 -nota 7-5
Cerere angajare în baza notei 5 obținute la CN 2021-2020-2019 -nota 5-5
 
Precizari detasare la cerere
Precizari detasare in interesul invatamantului
Cerere detasare
Acord pentru detasare in interesul invatamantului
 
Anunt depunere dosare
Cerere emitere acord
Cerere tip continuitate cf. art.63-art 87

Lista cadrelor didactice care indeplinesc conditiile de modificare CIM

Grafic sedinta pretransfer
Tabel nominal cu cadrele didactice titulare în județul Ialomița care au solicitat luarea în evidență pentru etapa de pretransfer în alte județe
Rezultate inspecție specială/probă practică
Anunt contestatii
Punctajele cadrelor didactice care au depus solicitare de pretransfer
Anunt depunere dosare pretransfer
Precizari pretransfer
Cerere pretransfer
Coperta dosar pretransfer
Cerere pretransfer schimb posturi
Cerere obtinere acord pretransfer
Fisa evaluare 2022-2023
Cerere luare in evidenta pretransfer

Sedinta repartizare - transfer pentru restrangere de activitate
Punctajele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate
Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate
Cerere transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant

Sedinta repartizare - completare norma la nivel de judet
Punctajele cadrelor didactice care isi completeaza norma
Cerere completare

Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate ca titulari, la cerere, in functiea didactica, peste varsta de pensionare in anul scolar 2022 - 2023

Lista finală cuprinzând cadrele didactice pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare la nivel unității/unităților de învățământ sau în unități din aceeași localitate în anul școlar 2022-2023

Lista finală cuprinzând cadrele didactice pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice de predare începând cu anul școlar 2022-2023

Extras procedura privind obtinerea acordului pentru ocuparea posturilor didactice
Fisa de evaluare - 2022-2023
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

Mobilitate 2021-2022

Mobilitatea personalului didactic 2021–2022

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Rezultate finale calificati
Rezultate finale necalificati
Rezultate calificati
Rezultate necalificati
 
Programare interviu necalificati
Anunt contestatii
Model cerere contestatie
 
Lista posturilor vacante/rezervate la 08.09.2021 inscrisi la concursul/testarea la nivel judetean
Precizari concurs judetean
Cerere inscriere
Fisa inscriere
Declaratie incompatibilitate

Grafic sedinta repartizare 26.08.2021
Anexa 18 la Metodologie - ordinea ocuparii posturilor
Lista candidati cu proba in judetul Ialomita si note la concursul national intre 5 - 6,99
Lista candidati cu proba in alte judete cu solicitare de repartizare in jud. Ialomita si note la concursul national intre 5 - 6,99
Lista candidati care au solicitat repartizarea in baza notelor din anii 2020-2015
 
Calendar mobilitate august 2021
Model cerere luare in evidenta detasare
Lista unica de repartizare pe posturi titularizabile - candidati cu minimum 7 la proba scrisa
Fise concurs candidati din alte judete care au optat pentru repartizare si in judetul Ialomita
ANUNT sedinta repartizare
ANUNT CONTESTATIE TITULARIZARE
CERERE CONTESTARE NOTA
Rezultate concurs
Procedura - titularizare 2021
Anunt mobilitate - centru concurs
Lista disciplinelor arondate
Lista candidatilor inscrisi
Lista posturilor titularizabile
 
Date candidati concurs titularizare 2021
Anunt mobilitate - verificarea datelor de inscriere
Situatia dosarelor de inscriere respinse
Precizari concurs national
Fisa inscriere concurs
Discipline de cultura generala
Discipline tehnice
 
Anunt depunere dosare
Declaratie incompatibilitate
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2021
Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare

Lista cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului
Lista punctajelor finale ale cadrelor didactice care au depus dosar pentru detasare
Anunt depunere dosare
Cerere tip continuitate min. 7 def
Cerere tip continuitate cf. art 87
Cerere tip min nota 7 2015-2020Cerere tip min nota 5 2018-2020
Calendar prelungirea duratei CIM
Calendar repartizari perioada determinata
Fisa evaluare personal didactic de predare
Model cerere detasare - concurs specific
Calendar detasare la cerere - extras
Detasarea in interesul invatamantului - precizari
Model acord detasare in interesul invatamantului
Model solicitare detasare in interesul invatamantului

Lista cadrelor didactice care indeplinesc conditiile de modificare CIM
Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2021

Precizari - pretransfer la cerere - 2021
Punctajele cadrelor didactice care au solicitat pretransfer (dupa contestatii)
Lista cadrelor didactice titulare in județul Ialomița care au fost luate în evidență pentru etapa de pretransfer
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris
Fișa de evaluare personal didactic predare
Cerere de pretransfer
Cerere luare in evidenta pretransfer

Punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate
Lista cadre restrangere activitate
Adresa restrangere
Cerere de transfer

Tabel nominal cu cadrele didactice titular care au depus cerere de completare a normei didactice de predare la nivel județean pentru anul școlar 2021-2022
Fisa evaluare
Cerere completare
Extras Metodologie completare norma
Extras Calendar completare norma

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare pentru anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi completeaza norma didactica in anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care nu au primit completare de norma in anul scolar 2021-2022

Lista cadrelor didactice angajate pe durata viabilitatii postului care isi intregesc norma didactica incepand cu anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi intregesc norma didactica in anul scolar 2021-2022

Lista cuprinzand personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si se reincadreaza in functia de personal didactic, iin anul scolar 2021 - 2022
Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate ca titulari, la cerere, in functiea didactica, peste varsta de pensionare in anul scolar 2021 - 2022

PO privind organizarea ședințelor de repartizare a personalului didactic în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO privind depunerea cererilor și a documentelor prevăzute de acestea, în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO (extras) privind obținerea acordului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, specializarea învățător-educatoare

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023
Calendarul (actualizat) mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2022-2023
 
Comunicat concurs Colegiul National "Grigore Moisil" Urziceni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Movila
Comunicat concurs Scoala Profesionala ”Ion Teodorescu” Slobozia
Comunicat concurs Scoala Profesionala Bordusani
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala ”Spiru Haret” Tandarei
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Vladeni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala ”Maica Domnului” Rosiori
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Sudiți
Comunicat concurs Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Fetești
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Salcioara
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Boranesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Facaeni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Cocora
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Radu Voda" Fetesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Axintele
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Movilita
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Bucu
Comunicat concurs GPP Raza de Soare Urziceni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Axintele
Comunicat concurs Liceul Tehnologic "Inaltarea Domnului" Slobozia
Comunicat concurs PACO Slobozia
 
2021-2022
 
Comunicat concurs GPP Raza de Soare Urziceni
Comunicat concurs GPP Voinicelul Slobozia
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Tandarei
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Capitan Aviator M. Cantacuzino" Jilavele
Comunicat concurs Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Slobozia
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Salcioara
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Dridu
Comunicat concurs GPP Raza de Soare Urziceni
Comunicat reprogramare concurs Scoala Gimnaziala Ciochina
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Ciochina
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Aurel Vlaicu" Fetesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Salcioara
Comunicat concurs GPP Raza de Soare Urziceni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Axintele
Comunicat concurs Scoala Profesionala Reviga
Comunicat concurs PACO Slobozia
Comunicat concurs Liceul Tehnologic "Inaltarea Domnului" Slobozia
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Sarateni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Reviga
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "George Valsan" Amara
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Ionel Perlea"Ograda
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Garbovi
Comunicat concurs CSS
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Gura Ialomitei
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Tandarei
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Mihail Kogalniceanu
Comunicat concurs CJRAE
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Giurgeni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Balaciu
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Salcioara
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Grindu
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Cocora
Comunicat concurs Liceul Tehnologic ”Sf.Ecaterina Urziceni-Colegiul National ”grigore Moisil” Urziceni-Liceul tehnologic ”Iordache Zossima” Armasesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Sfantul Iererh Nicolae" Bucu
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Stefan Copoiu" Andrasesti
Comunicat concurs Colegiul National "Grigore Moisil" Urziceni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Capitan Aviator Constantin M.Cantacuzino" Jilavele
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Tandarei
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Barcanesti
Comunicat concurs Gradinita cu Program Prelungit "Voinicelul" Slobozia
Comunicat concurs Scoala Profesionala Speciala "Ion Teodorescu" Slobozia
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Maica Domnului" Rosiori
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Saveni
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Tandarei
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Saveni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Alexandru Aldea Voievod" Alexeni
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Sinesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala "Radu Voda" Fetesti
Comunicat concurs Scoala Gimnaziala Facaeni
 
2020-2021
 
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Țăndărei
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Țăndărei
Comunicat concurs Școla Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia

Sedinte publice

Sedinte publice

Lista candidatilor care solicita repartizarea in baza rezultatelor obtinute la concurs

Lista candidatilor care solicita repartizarea in baza mediei de repartizare minimum 5

Anunț - ședință publică 23.08.2022

Anunț - ședință publică 22.08.2022

Anunț - ședință publică 18.08.2022

Lista unica repartizari 18.08.2022


Anunț - ședință publică 20.05.2019

Anunț - ședință publică 01.10.2018

Anunț - ședință publică 25.09.2018

Anunț - ședință publică 21.09.2018

Anunț - ședință publică 14.09.2018

Anunț - ședință publică 11.09.2018

Anunț - ședințe publice 28.08.2018

Anunț - ședințe publice 20.08.2018