Situaţii şcolare

Situaţii statistice an şcolar 2023-2024

Centralizator rețea unități de învățământ - Rețeaua detaliată cu niveluri de învățământ

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - totalpreșcolarprimargimnazialliceal ziprofesionalliceal FR și serala doua șansă

Situație detaliată învățământ - postlicealspecial

Situaţii statistice an şcolar 2022-2023

Centralizator rețea unități de învățământ - Rețeaua detaliată cu niveluri de învățământ

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - totalpreșcolarprimargimnazialliceal ziprofesionalliceal FR și serala doua șansă

Situație detaliată învățământ - postliceal, special

Situația la Învățătura și Situația Disciplinară la Sfârșitul Semestrului I / An Școlar 2021-2022

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - CENTRALIZATOR JUDET

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - TOTAL PJ

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - PJ/AR

Situaţii statistice an şcolar 2021-2022

Centralizator rețea unități de învățământ - Rețeaua detaliată cu niveluri de învățământ

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - totalpreșcolarprimargimnazialliceal ziprofesionalliceal FR și serala doua șansă

Situație detaliată - Rețea școlară

Situația la Învățătura și Situația Disciplinară la Sfârșitul Semestrului II / An Școlar 2020-2021

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - CENTRALIZATOR JUDET

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - PJ/AR

Situația la Învățătura și Situația Disciplinară la Sfârșitul Semestrului I / An Școlar 2020-2021

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - CENTRALIZATOR JUDET

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - TOTAL PJ

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - PJ/AR

Situaţii statistice an şcolar 2020-2021

Centralizator rețea unități de învățământ - Rețeaua detaliată cu niveluri de învățământ

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - totalpreșcolarprimargimnazialliceal ziprofesionalliceal FR și seralpostliceal taxăa doua șansă

Situație comparativă - Rețea școlarăEfective totalefective/nivel

Situația la Învățătura și Situația Disciplinară la Sfârșitul Semestrului I / An Școlar 2018-2019

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - învățământ primar

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - învățământ gimnazial

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - învățământ liceal

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - învățământ profesional

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - PJ/AR

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - rural/urban/nivel învățământ

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară - total

Situaţia absenteismului pe semestrul I an şcolar 2018-2019

Situatia absenteismului pe judet, sem.I

Centralizator pe unități școlare

Situaţii statistice an şcolar 2018-2019

Centralizator rețea unități de învățământ - REȚEAUA UNITĂȚILOR ȘCOLARE 2018 - 2019 - Rețeaua detaliată cu niveluri de învățământ

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - totalpreșcolarprimargimnazialliceal ziprofesionalliceal FR / seral

Cost standard

Cost standard pe unități școlaretotal județ

Situaţia absenteismului pe semestrul I an şcolar 2017-2018

Situatia absenteismului pe judet, sem.I

Centralizator pe unități școlare

Situația la Învățătura și Situația Disciplinară la Sfârșitul Semestrului I / An Școlar 2017-2018

Centralizator Județ (Sc3 Cap1/ Sc3 Cap2):

Situația la Învățătură / Mișcarea și Situația Disciplinară

Situația la Învățătură la Sf. Semestrului I pe Unități Școlare PJ și AR (Sc3 Cap1)

Situația Disciplinară la Sf. Semestrului I pe Unități Școlare PJ și AR (Sc3 Cap2)

Centralizator Comparat: Situația la Învățătură 2017-2018 /2016-2017/ 2015-2016.

Centralizator Comparat: Mișcarea și Situația Disciplinară 2017-2018/2016-2017/ 2015-2016

Situaţii statistice an şcolar 2017-2018

Centralizator rețea unități de învățământ - REȚEAUA UNITĂȚILOR ȘCOLARE 2017 - 2018

Centralizator / învățământ masă - situația operativă la începutul anului școlar

Situație ocupare posturi - unități cu finanțare de la consilii locale sau județene

Centralizator / învățământ special - situația operativă la începutul anului școlar

Situație început an școlar pe unități PJ și AR - clase/elevi/posturi - total, preșcolar, primar, gimnazial, liceal zi, profesional, liceal FR/seral, a doua șansă

Inventarierea unităților de învățământ din punct de vedere al obținerii autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare:

Centralizator

Situație început an școlar pe unități PJ și AR /elevi

ISU - Clădiri: autorizate, în curs de autorizare, nu necesită autorizare, cu aviz de securitate

SANITAR - Clădiri: autorizate, în curs de autorizare, fără autorizație, dar igienizată și dotată cu utilități

Cost standard

Cost standard pe unități școlare, total județ, pe zone total județ


Situaţii statistice an şcolar 2016-2017

Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului II an şcolar 2016-2017

CENTRALIZATOR - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

        CENTRALIZATOR pe unități PJ și AR - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PRIMAR - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel GIMNAZIAL - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel LICEAL ZI - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PROFESIONAL - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Situaţia absenteismului pe semestrul II an şcolar 2016-2017

       Centralizator comparativ sem I - sem II

       Situatia absenteismului sem.I

       Situatia absenteismului sem.II 

Situații început de an școlar

Situații clase/elevi/posturi

Clase, elevi, posturi - învățământ preșcolarprimargimnazialliceal ziliceal FR și seralprofesionala doua șansă

Centralizator clase/elevi/posturi, număr unități

Costuri standard

   Număr elevi pentru calcul, Anexa 1A, Anexa 1E

Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului I an şcolar 2016-2017

   Rezultate la învățăturăstare disciplinarăabsenteismcentralizator absenteism

Situația clădirilor

   Cu destinație - Autorizații sanitareCu destinație - Autorizații PSIAltă destinație - Autorizații PSICentralizator - Autorizații PSI și sanitare

   Rețea școlară 2016-2017 (SIIIR)

   Cartografia școlară


Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului II an şcolar 2015-2016

CENTRALIZATOR - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PRIMAR - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel GIMNAZIAL - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel LICEAL ZI - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PROFESIONAL - situaţia la învăţătură - mişcarea şi situaţia disciplinară 

Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului I an şcolar 2014-2015

Nivel PRIMAR - situaţia la învăţătură

Nivel PRIMAR - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel GIMNAZIAL - situaţia la învăţătură

Nivel GIMNAZIAL - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel LICEAL ZI - situaţia la învăţătură

Nivel LICEAL ZI - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PROFESIONAL - situaţia la învăţătură

Nivel PROFESIONAL - mişcarea şi situaţia disciplinară

CENTRALIZATOR SC3 - situaţia la învăţătură

CENTRALIZATOR SC3 - mişcarea şi situaţia disciplinară

Situaţia absenteismului pe semestrul I an şcolar 2014-2015

Situatia absenteismului pe judet, sem.I

Centralizator pe nivel şi clase


Rezultate simulare examene naţionale

Rezultate finale


Situaţia lunară a absenteismului pe semestrului II an şcolar 2012-2013

Situatia absenteismului pe judet, sem.I si sem.II

Centralizator pe nivel şi clase

Tabel comparativ ianuarie-iunie 2013

Situatia absenteismului luna septembrie-octombrie 2013

Situatia absenteismului luna mai 2013

Situatia absenteismului luna aprilie 2013

Situatia absenteismului luna martie 2013

Situatia absenteismului luna februarie 2013

Situatia absenteismului luna ianuarie 2013

Situaţia absenteismului la sfârşitul semestrului I an şcolar 2012-2013

Tabel comparativ cu anul şcolar 2011-2012

Tabel comparativ cu anul şcolar 2011-2012 lunar

Tabel comparativ 2009-2012

Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului II an şcolar 2012-2013

Situaţia la învăţătură pe unităţi

Situaţia la învăţătură pe judeţ

Mişcarea si situaţia disciplinară pe unităţi

Mişcarea si situaţia disciplinară pe judeţ

Situaţia la învăţătură si situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului I an şcolar 2012-2013

Nivel PRIMAR - situaţia la învăţătură

Nivel PRIMAR - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel GIMNAZIAL - situaţia la învăţătură

Nivel GIMNAZIAL - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel LICEAL ZI - situaţia la învăţătură

Nivel LICEAL ZI - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel LICEAL S-FR - situaţia la învăţătură

Nivel LICEAL S-FR - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel PROFESIONAL - situaţia la învăţătură

Nivel PROFESIONAL - mişcarea şi situaţia disciplinară

Nivel CLASA A VIII-A - situaţia la învăţătură

CENTRALIZATOR SC3 - situaţia la învăţătură

CENTRALIZATOR SC3 - mişcarea şi situaţia disciplinară