Subiecte si bareme

Subiecte:

Subiecte secțiunea A, Limba și literatura română, clasa a IX-a

Subiecte secțiunea A, Limba și literatura română, clasa a X-a

Subiecte secțiunea A, Limba și literatura română, clasa a XI-a

Subiecte secțiunea A, Limba și literatura română, clasa a XII-a

Subiecte secțiunea B, Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba maghiară, clasa a IX-a

Bareme:

Barem de evaluare si de notare, sectiunea A, clasa a IX-a

Barem de evaluare si de notare, sectiunea A, clasa a X-a

Barem de evaluare si de notare, sectiunea A, clasa a XI-a

Barem de evaluare si de notare, sectiunea A, clasa a XII-a

Barem de evaluare si de notare, secțiunea B, clasa a IX-a

Grilă de evaluare - proba orală