1. Descrierea unităţii de invăţământ

Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu
Data:

mun. Urziceni, jud. Ialomita, Calea Bucure?ti , nr.88, 0243257332, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?Toate c?te fac ?i scriu oamenii ast?zi nu sunt pentru noi, ?n carii au prins r?d?cin? ruginoasele ?i de Dumnezeu blestematele prejudec??i ...; ci pentru simpla ?i nevinovata tinerime; ea este floarea omenirii ?i dintr-?nsa se a?teapt? ?i rodul.? (Ion Heliade R?dulescu - ?Gramatica rom?neasc?? -1828) ?coala Gimnazial? ?Ion Heliade R?dulescu? este o ?coal? mare, cu s?li generoase, cu laboratoare ?i cabinete dotate cu mijloace didactice necesare activit??ilor, cu o frumoas? sal? de sport ?i cu o baz? sportiv? modern? - cu amenaj?ri la nivelul standardelor competi?ionale, cu un C. D. I. modern, conectat? la cablu T.V ?i la internet, unde ?nva?? ?i se formeaz? ? ?ndruma?i de cadre didactice calificate ?i cu dragoste de profesie - peste 900 de elevi ?i pre?colari, at?t ?n ?nv???m?ntul tradi?ional, c?t ?i ?n alternativa educa?ional? Step by Step . ?n anul ?colar 2018 ? 2019 clasele preg?titoare, at?t ?nv???m?ntul tradi?ional c?t ?i alternativa educa?ional? STEP BY STEP, vor func?iona ?n incinta unit??ii, ?n s?li de clas? spa?ioase, cu mobilier adecvat necesit??ilor elevilor ?i adaptat v?rstei acestora, dotate cu materialele didactice necesare desf??ur?rii unui proces educativ de bun? calitate. La aceste clase vor fi ?ncadrate cadre didactice calificate, titulare, cu o bogat? experien?? didactic?, cu rezultate deosebite ?n activitatea cu elevii at?t cea cuprins? ?n planurile cadru c?t ?i cea extracurricular?.


2. Circumscriptia şcolară: Av. Jipa Ionescu de la intersec?ia cu str. Stadionului ? spre liziera ora?ului 13 Decembrie 9 Mai Al. Ioan Cuza Armoniei (PESTE LINIE) Autobuzului (PESTE LINIE) Baladei (PESTE LINIE) Calea Bucure?ti (de la intersec?ia cu bd. Republicii spre Slobozia) Carierei (PESTE LINIE) Constructorului Cre?ei Dogarilor (PESTE LINIE) Eroilor Garoafelor (PESTE LINIE) Gr?dinari (PESTE LINIE) Gr?dini?ei Independen?ei (PESTE LINIE) Industriei (PESTE LINIE) Intr. Depozitelor (PESTE LINIE) Lalelelor (PESTE LINIE) Magnoliei (PESTE LINIE) Maramure?ului M?rg?ritarului (PESTE LINIE) Muncii Narciselor (PESTE LINIE) Nucilor (PESTE LINIE) Panselu?elor (PESTE LINIE) P?cii, prel. P?cii ?i intr. P?cii (PESTE LINIE) Perilor Pu?ca?i, Prel. Pu?ca?i, Prel. Pu?ca?i I ?i II (PESTE LINIE) R?s?ritului Regiei (PESTE LINIE) Republicii (ambele p?r?i) Roman?ei (PESTE LINIE) Teilor Transilvaniei V?n?tori, Prel. V?n?tori, Prel. V?n?tori I ?i II ?i 3 (PESTE LINIE) Viilor (PESTE LINIE) Viorelelor (PESTE LINIE) Zambilelor (PESTE LINIE) Zorelelor (PESTE LINIE) BLOCURI arondate OA ?i 14 BAIA (str. Transilvaniei), OB, OC, OD ? bd. Republicii; bl. 113 ?i 114 = str. STADIONULUI R2 (cu A,B,C,D,E) = 13 Decembrie; R3A, R3B = str. 9 Mai; 48, 32 (Calea Bucure?ti) 23A, 23B, 23C, 23D, 24 (str. 9 Mai); U1, U2 (Calea Bucure?ti), U3, U4, U5A, U5B (str. Perilor), U5C, U5D (str. Maramure?); 100, 101, 102, 103 (complexul cu frizeria) = str. Eroilor ?i 104 (Bilal); 105, 107, 109, (str. Eroilor), 106, 108, 110 (str. Stadionului), 111, 112, 117, 120, 121 (str. Muncii), 119 (str. Teilor); F3 (str. Muncii); A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 (Aleea Gr?dini?ei), A9, A10, A11, A12, A13, A14 (str. Teilor); B1, B2, B3, B4 (str. Eroilor); C1, C2, C3, C4 (str. Eroilor), C5, C6, C7 (str. Teilor), C8, C9 (str. Muncii); D1, D2 (str. Muncii), D3, D4, D5, D6 (Aleea Cre?ei); 32/I, 32/II (str. Al. I. Cuza); 12/I, 12/II (str. Al. I. Cuza);; M1, M2, M3 (str. Al. I. Cuza);; P1, P2, P3 (str. Al. I. Cuza);; D ?i E (str. Al. I. Cuza); ;

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back