1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? ,,Radu Vod?? Fete?ti ? Ialomi?a
Data:

Adresa: Str Luminii, nr. 1 adresa de e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel/fax 0243369743 adresa WEB: http://?coalaGimnazial?raduvodafetesti.weebly.com

?n anul ?colar 2018/2019 ?coala Gimnazial? ,,Radu Vod?? Fete?ti va func?iona cu doua clase preg?titore; o clas? preg?titoare ?n localul ?colii Gimnaziale ,,Radu Vod?? Fete?ti din strada Luminii, nr. 1 ?i o clas? ?n localul Scolii gimnaziale nr.4 Fetesti, aflat? ?n structura ?colii. S?lile de clas? ?n care vor func?iona clas?le preg?titoare sunt dotate cu mobilier nou, exist? material didactic specific. ?n fiecare sal? de clas? exist? calculator, iar la clasa ce va func?iona ?n localul ?colii gimnaziale ,,Radu Vod?? din stada Luminii, nr. 1 exist? ?i conexiune la internet. Elevii pot beneficia de un spa?iu de lucru adecvat, orele de educa?ie fizic? pot fi desf??urate at?t ?n s?lile de sport c?t ?i pe terenurile de sport ale ?colii; cadrele didactice care vor preda la aceste clas? sunt titulari ai unit??ii de ?nv???m?nt.


2. Circumscriptia şcolară: - str. C?l?ra?i (de la str. Unirii p?n? la intersec?ia cu Autostrada A2); - str. Unirii; - str. D?mbului; - str. Batozei; - str. Dealului; - str. Ar?arului; - str. Av. Petre Cojocaru; - str. Alexandru cel Bun (de la str. Unirii p?n? la str. Av. Petre Cojo

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back