1. Descrierea unităţii de invăţământ

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gura De Aur"
Data:

mun. Slobozia, jud. Ialomita, Str. Alexandru Odobescu,nr.2, 0243231796, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?coala Gimnazial? ,, GH.LAZ?R " SLOBOZIA ? structur?Adresa : str. Aleea ?colii , nr.4 ; tel/fax -0243214301;adresa de e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru anul ?colar 2018/2019 , Seminarul Teologic Ortodox ,, Sf.Ioan Gur? de Aur " Slobozia organizeaz? ?nscrierea elevilor ?n 1 ( una )clas? preg?titoare la ?coala gimazial? ,, Gheorghe Laz?r " Slobozia ,structur? a unit??ii noastre ?colare . Colectivele de elevi vor fi preluate ?i preg?tite pe parcursul celor 5 ani de ?nv???m?nt primar de doamna profesoar? pentru ?nv???m?ntul primar , Oancea Laura cadru didactic cu experien?? ?i vechime ?n ?nv???m?nt ?i gradul didactic I . Exist? posibilitatea organiz?rii procesului de ?nv???m?nt ?n cadrul Scolii Gimnaziale si al Gradini?ei cu program normal ,, Pinocchio" Slobozia . ?n gr?dini?? ?i ?n ?coala au fost amenajate sali de clas? cu mobilier specific v?rstei elevilor de clas? preg?titoare , cu materiale ?i mijloace didactice asigurate de M.E.N , dar ?i confec?ionate . ?n ?coal? , spa?iul de desf??urare a activit??ii cu micii ?colari este generos , dispun?nd ?i de sal? de gimnastic? , de laborator de informatic? . Profesori i de Limba englez? ?i de T.I.C sunt titular ai ?colii ?i pot asigura predarea op?ionalelor din C.D.?. De mai bine de 10 ani , ?coala noastr? are o colaborare eficient? cu CENTRUL DE ZI , unde copiii cu posibilit??i materiale precare ??i desf??oar? program de preg?tire a temelor ?i servesc o mas? cu meniu cald . Av?nd ?n vedere c? programul ?colar se desf??oar? ?ntr-un singur schimb , exist? posibilitatea organiz?rii unui program ,, ?coal? dupa ?coal? " ?n spa?iile ce r?m?n libere dup? ora 12,00 . Pentru clasa preg?titoare se poate realiza un program complementar programului ?colar obligatoriu , care ofer? ateliere/ activit??i tematice ( microproiecte pe diferite domenii : arte ,?tiin?e , tehnologii , sport ) ?n colaborare cu Palatul Copiilor Slobozia . Colectivele de elevi vor fi preluate ?i preg?tite pe parcursul celor 5 ani de?nv???m?nt primar de doamnele profesoare pentru?nv???m?ntul primar, Manuela ? Cornelia Zainea ?i Viorica Parpal? - cadre didactice cu experien?? ?i vechime ?n?nv???m?nt de peste 30 de ani ?i gradul didactic I. Exist? posibilitatea organiz?rii procesului de?nv???m?nt ?n cadrul Gr?dini?ei cu program normal ?Pinocchio? Slobozia, doar pentru o singur? clas?, cealalt? desf??ur?ndu-?i programul ?n ?coal?. ?n gr?dini?? a fost amenajat? sala de curs cu mobilier specific v?rstei elevilor de clas? preg?titoare, cu materiale ?i mijloace didactice asigurate de M.E.N, dar ?i confec?ionate. ?n ?coal?, spa?iul de desf??urare a activit??ii cu micii ?colari este generos, dispun?nd ?i de sal? de gimnastic?, de laborator de informatic?. Profesorii de limba englez? ?i de T.I.C sunt titulari ai ?colii ?i pot asigura predarea op?ionalelor din C.D.?. De mai bine de 10 ani, ?coala noastr? are o colaborare eficient? cu CENTRUL DE ZI, unde copiii cu posibilit??i materiale precare ??i desf??oar? program de preg?tire a temelor ?i servesc o mas? cu meniu cald . Av?nd ?n vedere c? programul ?colar se desf??oar? ?ntr-un singur schimb, exist? posibilitatea organiz?rii unui program ??coal? dup? ?coal?? ?n spa?iile ce r?m?n libere dup? ora 12,00. Pentru clas? preg?titoare se poate realiza un program complementar programului ?colar obligatoriu, care ofer? ateliere/activit??i tematice ( microproiecte pe diferite domenii : arte, ?tiin?e, tehnologii, sport ) ?n colaborare cu Palatul Copiilor Slobozia.


2. Circumscriptia şcolară: Al.Nou?-Bloc B1-26,sc.A,B Al.Nou?-Bloc B1-39,sc.A,B Al.Traian-Bloc G4 Al.Traian-Bloc G3 Al.Traian-Bloc T4, sc.A,B,C,D Al.Baii-Bloc T1, sc.A,B,C Al.Baii-Bloc S2, sc.A,B Al.Baii-Bloc P1,sc.A Al.Baii-Bloc P2,sc.A Al.Baii-Bloc P3, sc.A Al.Baii-Bloc T2, sc.A,B Al.Castanilor-Bloc V1,sc.A,B,C,D,E Al.Castanilor-Bloc V4,sc.A,B,C,D,E Al.Chimiei-Bloc 36,sc.A,B,C Al.Chimiei-C?mine nefamilisti TCIB bloc A Al.Chimiei-Bloc 55,sc.A,.B,C Al.Florilor-Bloc S1,sc.A,B Al.Florilor-Bloc S4,sc.A,B,C Al.Nordului-Bloc F7, Sc. A,B Al.Nordului-Bloc M1,sc.A,B Al.Nordului-Bloc L1,sc.A,B,C Al.Nordului-Bloc L7,sc.A,B,C Al.Nordului-Bloc V5/2,sc.A,B,C,D Al.Nordului-Bloc F8,sc.A,B Al.Nordului-Bloc L2,sc.A,B,C Al.Nordului-Bloc M6,sc.A,B Al.Nordului-Bloc M7,sc.A,B Al.Nordului-Bloc M8,sc.A,B Al.Panselelor-Bloc V6,sc.A,B,C Al.Panselelor-Bloc V7,sc.A,B Al.Panselelor-Bloc F4,sc.A Al.Scolii-Bloc F10,sc.A,B,C Al.Scolii-Bloc L4,sc.A,B,C Al.Scolii-Bloc L6,sc.A,B,C B-dul Chimiei-Bloc N1,sc.A,B,C,D,E B-dul Cosminului-Bloc T4,sc.A,B,C B-dul Cosminului-Bloc R2, sc.A B-dul Cosminului-Bloc R1, sc.A,B Prel.M.Viteazu-Bloc F9, sc. A Prel.M.Viteazu-Bloc M3, sc.A,B Prel.M.Viteazu-Bloc F3, sc. A Prel.M.Viteazu-Bloc M9, sc.A,B Prel.M.Viteazu-Bloc M5, sc.A,B Sos.Nordului- str.Ciprian Porumbescu- Str.Decebal-Bloc G1 Str.Decebal-Bloc G2 Str.Decebal-Bloc F1, sc.A,B Str.Decebal-Bloc F2, sc.A,B Str.Decebal-Bloc F5, sc.A,B,C Str.Decebal-C?min Amonil str.George Enescu- str.Ghe. Dima- str.Ionel Perlea- str.Nordului- str.Simfoniei- str.Traian- Str.Nordului-Bloc V8,sc.A,B,C,D Str.Nordului-Bloc V9,sc.A,B Str.Nordului-Bloc V10,sc.A,B,C,D Str.Nordului-Bloc V11,sc.A,B Str.Nordului-Bloc V5/1,sc.1,2,3,4,5,6 Str.Nordului-Bloc C1,sc.A,B,C Str.Nordului-Bloc D1,sc.A,B,C Str.Nordului-Bloc V2,sc.A,B,C,D Str.Nordului-Bloc V3,sc.A,B Str.Nordului-Bloc S3,sc.A,B,C str.Lirei- Aleea Garofitei- Aleea Soarelui- Sr.Teilor- Str.Trandafirilor-

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back