1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? Nr. 1 ??nd?rei,Ialomi?a
Data:

Adresa: STR. MECANIZATORI,NR.21telefon ?i fax: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?n anul ?colar 2018-2019 activitatea instructiv-educativ? a ciclului primar se va desf??ura la ?coala Gimnazial? Nr. 1 ??nd?rei, sructura a Liceului Tehnologic Tandarei. Clasa preg?titoare func?ioneaz? ?n cadrul unei gr?dini?e aflat? ?n structura ?colii,av?nd dot?rile necesare v?rstei copiilor-mobilier,grup sanitar- dar ?i cerin?elor educative specifice acestei clas?. Activitatea de predare-?nv??are curricular? este completat? cu activit??i de preg?tire suplimentar? la disciplinele limba ?i litetura rom?n?, matematic?, desf??urate de 1-3 ori pe s?pt?m?n? c?te 2 ore ?n cadrul programului ?coal? dup? ?coal?.?coala Gimnazial? Nr.1 ??nd?rei a fost coordonatoare de proiect Comenius Multilateral ?n anii ?colari 2011-2013. Pentru anii ?colari 2013-2015 s-a elaborat ?i ?nscris in selec?ia na?ional? un alt proiect Comenius Multilateral care vizeaz? colaborarea a 8 ??ri europene ?i ?n cadrul c?ruia se vor organiza vizite ale cadrelor didactice ?i elevilor din ?colile partenere.


2. Circumscriptia şcolară: -SOSEAUA BRAILEI; -STRADA PRIMAVERII; -STRADA NARCISELOR; -STRADA MECANIZATORI; -STRADA VENUS; -STRADA ARTELOR; -STRADA MARASESTI; -STRADA 1 DECEMBRIE; -STRADA CAPRIOAREI; -STRADA GARII; -ALEEA PODULUI; -STRADA PROGRESULUI; -ALEEA FEROVIARULUI; -STRADA FL

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back