1. Descrierea unităţii de invăţământ

Liceul Teoretic ?Paul Georgescu?
Data:

str.Stefan cel Mare, nr. 31, Tandarei, jud Ialomi?a, Nr. Tel/Fax: 0243273250, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., adresa web: http://paulgeorgescu.wix.com/teoretictandarei

Unitatea noastr? pune la dispozi?ia copiilor o sal? de clas? este frumos amenajat?, specific v?rstei copiilor, astfel ?nc?t ace?tia s? nu simt? diferen?a trecerii la ?coal?.Pentru cei care doresc, ?n fiecare zi se vor desf??ura la clas? preg?titoare, dup? orele de curs (2 ore), activit??i variate GRATUITE, cum ar fi: limbi str?ine, informatic?, teatru, sport, muzic?, desen, toate realizate de profesori de specialitate.


2. Circumscriptia şcolară: STR. Intrarea Izvor STR. Fetesti STR. Ionel Perlea STR. Eternitatii STR. Duzilor (pana la strada M. Viteazul) STR. Agricultori (pana la strada M. Viteazul) STR. Stefan cel Mare BLOC D.F.G. BLOC E, A, B, C

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back