1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Primar? Moldoveni
Data: 16/02/2014 14:04

Telefon/Fax: 0243285635, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Clasa preg?titoare 1. Clasa I, de?i unitatea func?ioneaz? ?n regim simultan, clasa I este de sine st?t?toare, sala de clas? este mobilat? corespunz?tor, exist? material didactic adecvat desf??ur?rii procesului de ?nv???m?nt ?n bune condi?ii, cadrul didactic de la clas? este titular.


2. Circumscriptia şcolară: Moldoveni

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2023-2024

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2023 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Back