1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? R?dule?ti
Data:

Str. Prim?riei, nr. 14, loc. R?dule?ti, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel/fax: 0243282176

- clas? preg?titoare func?ioneaz? ?n incinta ?colii;- suprafa?a s?lii de clas? ? 50 mp;- acces la internet, posibilitatea de a studia ca disciplin? op?ional? TIC;- amenajarea s?lii de clas? corespunz?tor prevederilor legale: mobilier adecvat v?rstei, mate


2. Circumscriptia şcolară: Radulesti

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2023-2024

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2023 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Back