1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? Maltezi
Data:

Comuna Stelnica, str.Eroilor Aviatori, nr.5, tel/fax-0243365911, adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?coala Primar? Stelnica este structur? a ?colii Gimnaziale Maltezi. ?n aceast? unitate ?colar? func?ioneaz? 5 clase ?nv???m?nt primar care-?i desf??oar? activitatea ?n s?li de clas? spa?ioase, dotate cu mobilier individual ?i cu o baz? didactic? material? modern?. Fiecare clas? dispune de calculator care poate fi utilizat ?n timpul orelor de curs. De asemenea, ?coala Primar? Stelnica are cabinet de informatic? compus din 15+1 calculatoare conectate la internet, d?nd posibilitatea desf??ur?rii orelor AeL. Localul are ?nc?lzire central?(central? electric?), temperatura ?n clas? fiind la standardele actuale. Cadrele didactice sunt calificate ?i titulare ale ?colii. Pentru anul ?colar 2018-2019 se preconizeaz? a fi ?nscri?i ?n clasa preg?titoare 25 elevi. Ace?tia ??i vor desf??ura activitatea ?n sala de clas? amenajat? special, ?n incinta G.P.N.Stelnica, structur? ce face parte din unitatea cu personalitate juridic? ?coala Gimnazial? Maltezi, sal? spa?ioas? de 100 mp. Mobilierul(pupitre, scaunele ?i dulapuri individuale) este nou, adaptat particularit??ilor de v?rst? ale elevilor. Spa?iul permite amenajarea pe unit??i tematice. Grupurile sanitare se afl? ?n incinta cl?dirii ?i corespund standardelor.


2. Circumscriptia şcolară: Maltezi

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2023-2024

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2023 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Back