1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? Movilita
Data:

Adresa: Comuna Movilita; Jude?ul Ialomi?a, Cod Po?tal: 927180, Nr.Tel/Fax: 243.319053Adres? e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facilit??i existente pentru clas? preg?titoare:1. ?n unitatea noastr? ?colar? exist? o sal? de sine st?t?toare pentru organizarea procesului de ?nv???m?nt.2. Sala este dotat? cu mobilier modular reglabil pe vertical?.3. Exist? ?n dotare material didactic adecvat.4. Elevul are acces liber la resursa material? din dotarea incintei. Doua clase Movilita si 0.5 clase Dragoesti.


2. Circumscriptia şcolară: Movilita

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back