1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? ?Alexandru Odobescu?
Data:

URZICENI, STR. AURORA NR.8, JUD. Ialomi?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Fax:0243256177/0243256910Adresa WEB:scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-alexandru-odobescu

Pentru anul ?colar 2018-2019, unitatea noastr? de ?nv???m?nt ?i-a propus realizarea unui num?r de 3 clase preg?titoare din care una va func?iona ?n alternativa educa?ional? Step By Step.clasele vor func?iona ?n incinta sediului unit??ii ?colare din strada Aurora nr.8.Sunt asigurate mobilierul ?i dot?rile necesare conform standardelor prev?zute de legisla?ia ?n vigoare.clasele vor fi conduse de urm?toarele cadre didactice:GHI?EANU MIHAELA-profesor pentru ?nv???m?ntul primar, gradul didactic I;COCIORAN LILIANA CARMEN-profesor pentru ?nv???m?ntul primar, gradul didactic I;clasa Step By Step va fi condus? de :ATANASIU ELENA-profesor pentru ?nv???m?ntul primar, gradul didactic I ?i,MATACHE MARIANA-?nv???tor, gradul didactic II.MAI MULTE INFORMA?II G?SI?I PE ADRESA DE WEB A UNIT??II.


2. Circumscriptia şcolară: 1 Mai (ambele p?r?i) 1918 de la intrarea ?n ora? toat? partea dreapt? pe sensul de mers spre Slobozia Abatorului Arcului (p?n? la intersec?ia cu aleea Iazului) Aurora Av. Jipa Ionescu de la intersec?ia cu str. Stadionului ? spre Calea Bucure?ti Avram Iancu Buz?ului Calea Bucure?ti (de la intersec?ia cu bd. Republicii spre Bucure?ti) Calonfirului Compresoarelor Cr?i?elor Crinului Crizantemelor Digului Dobrogeanu Gherea G?rii Gh. Doja Gh. Laz?r Ghiocei ?i intr. Ghiocei Gole?ti Grivi?ei Ialomi?ei Industriei Intr. Serelor Ion Creang? Lacului Libert??ii ?i intr. Libert??ii Mecanizatori Mihai Eminescu Mihai Viteazu Oborului Panduri Parfumului Patriei P?cii Petroli?tilor Plopului Podului Regele Ferdinand Republicii (toat? partea st?ng? ?n sensul de mers spre gara Urziceni?casele) Revolu?iei Rozelor Stadionului (ambele p?r?i) Tineretului Toamnei Traian Trandafirului Tudor Vladimirescu Unirii Viitorului Zefirului BLOCURI arondate 118, 115, 116 = str. Stadionului; bl. R1(sc. A, B, C, D, E) = str. Stadionului; 53, 53A, 54 = Calea Bucure?ti; 54, 54A, 54B, 55, 55A = str. Aurora; bl. 15, G 50, Camping = str. Viitorului; 48, 48A = str. Tineretului; 49, 49A, 50, 50A, 50B (Calea Bucure?ti), DALIA, 51(str. Aurora); E1, E2, E3, E4, OD5 (str. Tineretului); G 40, OF1, OF2, OF3 (str. Av. Jipa Ionescu); OD1, OD2, OD3, OD4 (Calea Bucure?ti); OH1, OH2, OH3, OH4, OC1, OC2, OC3, OC4, OB1, OB2 (Calea Bucure?ti); OA1,OA2 (str. Panduri), OA3, OA4 (str. Gh. Laz?r); CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 (str. Panduri); 300, 301, 302, 303, 304 (str. Panduri); 318, 319, 320, 321, 322 (str. Panduri); 315, 316, 317 (str. Gh. Laz?r); 311, 312, 313, 314 (Calea Bucure?ti); 306, 307, 308, 309 (Calea Bucure?ti); 323, 324A, 324B, 325, 326, 327 (bd. Republicii); 328, 329 (str. Revolu?iei).

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back