Admitere

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat

pentru anul școlar 2021-2022

 

 

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat, anul școlar 2021-2022

Admitere 2021-2022

• OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, anexe 1,2,4,5

• Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020- Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudinu pentru admiterea in liceele vocationale

• OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

• ORDIN nr.3203/28.01.2021 - modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

• Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat

• Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

• Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

• Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in inv. profesional si inv. dual, de stat pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

• Coduri calificări invățământ profesional și invățământ dual 2021