POCU ID 107620

POCU ID 106757

CautareNoutăți

header POCU nou

 

Anunț selecție experți 27.01.2020

Fișa de post expert ADS învățământ primar

Model cerere înscriere la concurs

Model declarație disponibilitate


Rezultate finale selecție experți - 28.10.2019

Rezultate analiza dosare selecție experți - 23.10.2019

Rezultate eligibilitate dosare selecție experți - 18.10.2019

Anunț selecție experți 25.09.2019

Fișa de post profesor educator

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Rezultate finale selecție experți - 05.02.2019

Rezultate analiza dosare selecție experți - 31.01.2019

Rezultate eligibilitate dosare selecție experți - 28.01.2019

Anunț selecție experți 28.12.2018

Fișa de post expert ADS

Fișe de post expert SDS gimnazial

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Anunț - procedura proprie - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”

Caiet de sarcini - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”


Rezultatele finale la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa organizației beneficiare în proiect

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor

Anunț selecție experți 03.10.2018

Fișa de post expert incluziune socio-educațională

Fișa de post mediator școlar rural

Fișa de post mediator școlar urban

Fișe de post

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Anunț - selecție grup țintă îin cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197


Rezultate finale selecție experți proiect POCU 105197

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție în vederea selecției experților

Rezultatul probei de verificare a elegibilității administrative a dosarelor depuse în vederea selecției experților

Rezultatele selecției partenerilor pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2104-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, obiectivele specifice 6.2,6.3,6.4 și 6.6.

Procedura selecție parteneri proiect Școală pentru toți-educație pentru fiecare!

Anunț - selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Rezultate - selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Anunț - selecție experți în cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Fișe de post experți

Model cerere înscriere concurs selecție

Model declarație disponibilitate


Comunicat lansare proiect ID 105197