CautareDezvoltarea resursei umane

Inspector şcolar:

Prof. Marin Floare 

E-mail:


PRECIZĂRI privind examenele de definitivare în învățământ, gradul II și gradul I în anul școlar 2016-2017

Calendarul activităților pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ și a gradelor didactice II si I


Definitivat

Definitivat 2017

Lista candidaților din județul Ialomița admiși la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2017

OMEN 3114/19.01.2017

Tabel nominal cu situația cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat în învățământ, sesiunea 2017, privind validarea dosarelor

Fisa de inscriere

Cerere-tip înscriere definitivat


 

Echivalare studii

Calendar echivalare studii de scurtă durată

OMENCS nr. 5920/06.12.2016 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2016-2017


LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2015-2016

Calendar echivalare studii de scurtă durată

OMECS nr. 5480/14.10.2015 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

Cerere echivalare studii pe baza de ECTS

Fișa de înscriere


Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011) - completat cu OMECTS 4111/2012 -- AICI


 Situaţia candidaţilor admişi în urma verificării dosarelor în vederea recunoaşterii şi echivalării competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal  (Cf. OMECTS 5484/2011) 

Tabele nominale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile în vederea recunoaşterii şi echivalării competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal

1. Educatoare

2. Învăţători

3. Maiştri instructori


 Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011) - completat cu OMECTS 4111/2012

Candidaţi respinşi

Candidaţi admişi

Data şi locul examenului de definitivare în învătământ - 2012


 Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011)

Candidaţi respinşi

Candidaţi admişi

 

Grade didactice


Tabel nominal cu cadrele didactice care solicită înscrierea cu dosar la gradul didactic I, sesiunea 2016

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicită înscrierea cu dosar, gradul didactic II, sesiunea 2015

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicită efectuarea inspecţiei curente 1, gradul didactic I, sesiunea 2017

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicită efectuarea inspecţiei curente 1, gradul didactic II, sesiunea 2016


Cerere-tip inscriere grade didactice

Cerere de preinspecție Gr. I 2020

Cerere de preinspectie Gr. II 2019

Cerere de reluare a demersurilor pt. înscriere la grade

Fişă înscriere gr. I seria 2019

Fişă de înscriere Gr. II seria 2018


Cerere-tip amânare examen

 

Utile

DSPP - Datele de contact ale Departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior --> aici

PIPP - Datele de contact ale instituțiilor de învățământ superior în care se desfășoară programe de studii, nivelul licență, specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar --> aici

--------------------------------------------

Portofoliul responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice la nivelul unităţilor de învătământ

Atribuţiile responsabilului comisiei de perfecţionare/formarea continuă

Ghid pentru întocmirea portofoliului responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă din unităţile şcolare