Anunț - selectie cadre didactice CRED

Anunt - selecţie cadre didactice din învăţământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă "CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II - învăţământ gimnazial și primar, acreditat în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISA pentru toţi - CRED.