Implementarea descentralizării instituţionale şi învăţământ particular

Inspector şcolar:

Prof. Prelucă Carmelușca Rica

E-mail: preluca.carmen[at]isjialomita.ro

Declaraţie avere / Declaraţie interese


Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Fișa autoevaluare directori CJE
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Rezultatele obtinute de cadrele didactice in urma sustinerii interviului in vederea ocuparii unei functii de director/director adjunct, in anul scolar 2020-2021
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2019-2020

Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019
Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Anexa5- Calendarul evaluării
Anexa6- Chestionare
Anexa7- Raport argumentativ directori, directori adjuncți, CJRAE, PACO
Fișa autoevaluare directori CJE

 
Lista posturilor vacante de director/director adjunct
Procedura privind numirea prin detașare în funcțiile de director și director adjunct

Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019

 

Implementarea descentralizării instituţionale

Experţi in management educaţional

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 15/2020

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2020, SERIA 1 (SERIA a 15-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.

Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor

Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Anunt CNEME conditii, orar

Ordinul MEN nr. 3016 din 2020 - calendar

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - concurs selectie CNEMEAnexa1,  Anexa2Anexa3

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 14/2019

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2019 (SERIA a 14-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  (afisat azi 17.05.2019)

Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online. (afisat azi 23.04.2019)

Anunt CNEME conditii, orar

Instrucțiuni utilizare aplicație online

Ordinul MEN nr. 3860 din 2019 - calendar

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - concurs selectie CNEME, Anexa1,  Anexa2Anexa3

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 13/2018

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.

Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  

Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online.

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate

Ordinul MEN nr. 3742 din 2017 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 12/2017

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 2 (SERIA a 12-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  

Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 11/2016

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 1 (SERIA a 11-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.

Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor

Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate

Ordinul MENCȘ nr. 5784 din 2016 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME

Model Cerere înscriere

Opis dosar

Model Declarație pe propria răspundere

 


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 10/2016

Lista candidaţilor declaraţi "PROMOVAT" în urma desfăşurării selecţiei pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 10/2016

Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME

Calendar OMECS 4420 din 04-07-2016 CNEME

Instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate

Model Cerere înscriere

Opis dosar

Model Declarație pe propria răspundere


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 9/2015

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME

Calendar OMECS 4712 DIN 11-08-2015 CNEME

Instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate

Lista candidatilor admisi la etapa de selectie online,sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9 a)

Rezultatele concursului de selectie online a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - seria 2/2015 (seria a 9-a)


Lista candidaţilor declaraţi "PROMOVAT" în urma desfăşurării selecţiei pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 1/2015

Rezultatele concursului de selectie online a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - seria 1/2015

Lista candidatilor admisi la etapa de selectie online,sesiunea 2015, seria I (seria a 8 a)

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 8/2015

Calendar OMECS 3168 DIN 04-02-2015 CNEME

Anunt CNEME conditii, orar, nr locuri, afisare rezultate

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME

OMECTS 4838-2012 completare metodologie CNEME

Completarea formularului de selecție online se realizează la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere. Perioada de inscriere online a candidatilor este 10-22.02.2015

Instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice

Fisa de evaluare a portofoliului

 


 

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 7/2014

Rezultatele concursului de selectie online a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - seria 7/2014

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

Calendarul desfăşurării concursului


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 6/2014

Rezultatele concursului de selecţie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional sesiunea 2014, seria 1

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

Fişa de evaluare a portofoliului

Calendarul desfăşurării concursului

Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei informatice

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME


Rezultate concurs constituire CNEME, sesiunea 2013, seria a 2-a

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online, sesiunea 2013, seria a 2-a


Orar inscrieri si numar locuri

Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 - concurs selectie CNEME

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME

Ordinul MEN nr. 5142 din 2013 (Calendarul concursului de selectie a cadrelor didactice pentru corpul de experti in management educational)

Precizari concurs selectie CNEME

________________________

Concurs de selectie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional, sesiunea 2013

Rezultate concurs de selecţie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional sesiunea 2013, seria 1


 

Echivalare studii

Adresă - traduceri legalizate

Adresă - acte necesare echivalării studiilor efectuate în străinătate


Macheta directori 2004 - prezent

Fişa de evaluare a directorilor din învăţământul preuniversitar, anul şcolar 2013-2014

Procedura de evaluare a directorilor din învăţământul preuniversitar, anul şcolar 2013-2014


Documente utile

Evidenţa şi completarea documentelor şcolare

Documente manageriale

Managementul de curriculum

Fişa de observare a lecţiei

Managementul culturii organizaţionale

Proiectul de dezvoltare instituţională

Oferta educaţională

Învăţământ particular

 

Învăţământ particular

Procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular --> AICI