1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? Barbu Catargiu Maia, Ialomi?a
Data:

Str.?colii, nr.39, Com.Maia, jud.Ialomi?a,Cod Po?tal 927056Nr. Tel/Fax :0243-282294e-mail :?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sala de clas? ?n incinta ?colii Gimnazial? mobilat? corespunz?tor v?rstei Central? termic? electric?Material didactic divers pentru desf??urarea activit??ilor instructiv educative Acces la re?eaua de calculatoare O rela?ie elev-profesor deschis? ,apropiat?, interactiv?


2. Circumscriptia şcolară: Maia

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2023-2024

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2023 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2023

Back