1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? Cosereni
Data:

Strada : Linia Mare, nr. 4Cod Po?tal 927095Telefon: 0243 318054 Fax: 0243318829E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. de Web: http://www.?coalacosereni.ro

?coala Gimnazial? Cosereni are trei corpuri de cladire destinate invatamantului. In corpul ?colii invata ciclul primar si ciclul Gimnazial? In celelalte doua corpuri, sectii ale ?colii, se desfasoara invatamantul prescolar. Toate cele trei corpuri au aviz sanitar de functionare. In anul scolar 2018-2019 in unitatea noastra scolara procesul de invatamant se va desfasura in doua schimburi:-10 clas? invatamant primar in intervalul orar 08.00-12.00/13.00 si -10 clas? invatamant Gimnazial? in intervalul orar 12.00/13.00-19.00.In cele doua sectii de Gr?dini?a sunt cuprinsi copii cu varste intre 3 si 6 ani, in 6 grupe.Pentru anul scolar 2018-2019 in ?coala Gimnazial? Cosereni se vor constitui doua clas? preg?titoare cu un efectiv total de 40 locuri.Procesul de invatamant pentru clasele preg?titoare se desfasoara in localul ?colii, in 2 sali special amenajate, in intervalul orar 08.00-12.00.Elevii clasei preg?titoare beneficiaza de conditii optime de studiu si recreere, conform programei si metodologiei in vigoare:-sali spatioase, luminoase, incalzite prin sistem centralizat; -mobilier modular, adaptat varstei copiilor;- materiale didactice diverse, atractive;-ludoteca, biblioteca specifica;-materiale necesare la educatie fizica si sport;-aparatura electronica necesara procesului intructiv-educativ specific.Cadrele didactice care predau la clas? preg?titoare sunt cadre didactice titulare ale ?colii noastre, cu vechime in invatamant, experienta bogata in munca cu elevii, cu grade didactice- definitiv, grad didactic II si grad didactic I-, care se preocupa de continua lor perfectionare.Unitatea scolara dispune de:-cladire reabilitata, prevazuta cu incalzire prin centrala termica proprie;-sali de clas? spatioase, luminoase;- apa potabila curenta, filtrata;- toalete interioare, adaptate pentru elevii clas?i preg?titoare;- laboratoare si sali de clas? bine utilate, mobilate in procent de 100% cu mobilier nou, modular, - sala de sport, amenajata intr-o sala de clas?, dotata cu vestiare proprii si apa rece, potabila curenta si apa calda;- laborator informatica si CDI dotat cu un numar de 17 calculatoare si tabla interactiva.Unitatea scoalra dispune de spatii special amenajate pentru desfasurarea activitatilor extrascolare si extracurriculare: CDI si Clubul Elevului Cosereni.


2. Circumscriptia şcolară: Cosereni

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2022-2023

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2022 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2022

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2022

Back