CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2018-2019

Mobilitatea personalului didactic 2018–2019

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018, au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular in anul școlar 2018-2019 și au fost validate în C.A. al Inspectoratului Școlar Judetean Ialomița.
 
Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018 și nu au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular în anul școlar 2018-2019.

Cerere de înscriere la concursul județean pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017
Cerere prelungire contract candidati cu medii peste 7 cu definitivat sau inscrise la definitivat 2017
Cerere prelungire contract medie mai mare de 7 fara def, medii peste 5

-----------------------------------------------------

 
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă în alt județ
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă între unitățile de învățământ
 

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
 

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2017-2018
 
Școala Gimnazială Bărbulești 
 

Sedinte publice

Sedinte publice