CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2017-2018

Mobilitatea personalului didactic 2017–2018

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Ședința pentru etapa de completare a normei didactice va avea loc în data de 28.02.2017, ora 14.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, parter.

Lista cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017
Lista cadrelor didactice care nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
 
Fișa de evaluare a personalului didactic