CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2017-2018

Mobilitatea personalului didactic 2017–2018

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 
 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
 
Fișă de evaluare a personalului didactic
 

 

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2016-2017