CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2016-2017

Mobilitatea personalului didactic 2016–2017

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 
 

Anunț - depunere dosare de detasare la cerere prin concurs specific, prelungire contract individual de munca conform art. 85 din Metodologie, repartizarea in ordinea mediilor la concursurile de titularizare din sesiunile 2010-2015

Anunț - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2016, va avea loc la Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia
Anunț - Cadrele didactice care solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat, trebuie sa prezinte certificat medical de la medicul de medicina muncii.
Anunț - Cadrele didactice care solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat care necesita pentru ocupare aviz, trebuie sa prezinte acest aviz in momentul depunerii dosarului de inscriere.
Anunț - program depunere dosare pentru concursul de ocupare a posturilor in perioada 13-20.05.2016 

Anunț - depunere dosare de detasare la cerere prin concurs specific, prelungire contract individual de munca conform art. 85 din Metodologie, repartizarea in ordinea mediilor la concursurile de titularizare din sesiunile 2010-2015

 

 

1. Post educatoare la Școala Gimnazială Bucu ocupat
2. Post profesor în centre și cabinet de asistență psihopedagogică - CJRAE ocupat
3. Post vacant educator GPP Tandarei incepand cu 01.10.2015 ocupat
4. Post vacant educatoare la Școala Gimnazială Săveni ocupat
5. Post vacant Palatul Copiilor Sobozia - 1 post - Arta decorativa ocupat
6. Post vacant Şcoala Gimnazială Ciochina - 2 posturi învăţător începând cu 01.12.2015 ocupat
7. Post vacant Scoala Gimnaziala Barbulesti (8 ore istorie, 2 ore cultura civica, 3 ore istoria romilor)
8. Post vacant Scoala Gimnaziala Adancata (5 ore istoie) - post eliberat prin acordare concediu fara plata titular (rezervat) - pana la sfarsitul anului scolar

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
 
 

 

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2015-2016
 

Sedinte publice

Sedinte publice

Calendarul sedintelor publice

Şedinţa publică 10 septembrie 2015

Şedinţa publică 9 septembrie 2015


 Ședinta publică pentru soluționarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 și art. 85 din Metodologie și repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 și/sau sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare (conform art. 90 din Metodologie) va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, etaj IV., miercuri, 26 august 2015.


Marţi, 25.08.2015, la sala de şedinţe a ISJ Ialomiţa (etaj IV) va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidatilor care au obtinut medii de repartizare mai mari de 5.


Şedinţa publică pentru repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a punctajelor va avea loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, etaj I, Biroul Resurse Umane, luni, 24 august 2015, ora 9.00.


 Luni, 27.07.2015, la sala de şedinţe a ISJ Ialomiţa (etaj IV) va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidatilor care au obtinut medii de repartizare mai mari de 7.


 Marţi, 05.05.2015, ora 11, la sala de şedinţe a ISJ Ialomiţa (etaj IV) va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract  individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea 1/2011.


Vineri, 17.04.2015, la ISJ Ialomiţa, va avea loc şedinţa publică pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ. Facem precizarea că între orele 10.00 - 11.00 sunt programaţi atât învăţătorii din învăţământul special cât si cei din învăţământul de masă.


Marţi, 31.03.2015, ora 14, are loc la Palatul Copiilor Slobozia proba practică la disciplina Atelier Interactiv pentru cadrele didactice titulare care solicită pretransfer consimţit între unităţi.


 Marţi, 17.03.2015, ora 14, la sala de şedinţe a ISJ Ialomiţa (etaj IV) va avea loc şedinţa publică pentru transferul cadrelor didactice aflate în situaţia de restrângere de activitate în anul şcolar 2015-2016.


   Luni, 23.02.2015, ora 13, la sala de şedinţe a ISJ Ialomiţa (etaj IV) va avea loc şedinţa publică pentru completarea normei didactice la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa.


   Marţi, 21.10.2014, ora 14, la Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, birou MRU, va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea unor posturi de matematica la Liceul Tehnologic "Sf. Ecaterina" Urziceni.


   Marţi, 23.09.2014, ora 09, la Inspectoratul Şcolar Ialomiţa va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea unui post de educatoare la Şcoala Gimnazială "Radu Vodă" Feteşti.


   Joi, 18.09.2014, ora 14, la Inspectoratul Şcolar Ialomiţa va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor pe posturile apărute dupa 15 septembrie.


   Marţi, 16.09.2014, ora 10, la Inspectoratul Şcolar Ialomiţa va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea orelor vacantate dupa 15 septembrie.


Luni, 08.09.2014 , ora 9,00 va avea loc, la sediul ISJ ialomita,  sedinta publica pentru repartizare in baza art. 94 din metodologie.

Vineri, 12 septembrie , ora 9,00 va avea loc, la sediul ISJ Ialomita , sedinta publica de repartizare in baza notelor din 2011.

 


Şedinţă publică detaşare - 27 august 2014

Şedinţă publică repartizări determinate - 28 august 2014

 


   Luni, 04.08.2014, incepând cu ora 10, la Centrul de concurs Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00.

Anunţ! Şedinţa publică

 


   Vineri, 01.08.2014, incepând cu ora 10, la Centrul de concurs Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00.

Anunţ! Şedinţa publică

 


   Joi, 31.07.2014, ora 10, la Centrul de concurs Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia va avea loc şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00.

Anunţ! Şedinţa publică

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR. 1 DIN 2011 (ACTUALIZATA)